Tájékoztatjuk, hogy 2018. május 25-én lépett hatályba az Európai Parlament és Tanács 2016/679-es általános adatvédelmi rendelete (rövidített elnevezés: GDPR), mely a személyes adatok kezelése körében a természetes személyek védelmére, valamint a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó kötelező előírásokat tartalmazza.

Társaságunk célul tűzte ki, hogy a személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó tevékenységeit felülvizsgálja, és az új adatvédelmi rendelet előírásainak való megfelelés érdekében az ehhez szükséges intézkedéseket megtegye.

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk által nyújtott szolgáltatás tárgyában az általad elfogadott adatkezelési feltételekben vállalt kötelezettségeink teljesítése céljából kezeljük a regisztráció során önkéntesen megadott személyes adataidat.

Kérjük, segítsd Társaságunk munkáját azzal, hogy az alábbiakban megtalálható adatlapon megjelölt személyes adataid helyességét visszajelzed számunkra adategyeztetés céljából. Az általad megadott adatok alapján ellenőrizzük a rendszerünkben a Rólad tárolt személyes adatok helytállóságát és valóságát, és szükség esetén helyesbítjük, frissítjük az adatokat.

Amennyiben a személyes adataidnak marketing célból történő felhasználásához (hírlevél küldés, kérdőív kitöltés, egyedi ajánlatok, stb.) hozzájárulsz, úgy ezt a nyomtatvány megfelelő rovatainak egyértelmű kitöltésével jelezd Társaságunk felé.

FORMANYOMTATVÁNY SZEMÉLYES ADATOK EGYEZTETÉSÉHEZ