A HairMood.hu rugalmas visszaküldési irányelvekkel rendelkezik, hogy az online vásárlásod könnyebbé tegyük. Amennyiben nem vagy elégedett a vásárlásoddal, akkor az átvételt követően 14 nap áll rendelkezésedre, hogy az alábbi visszaküldési szabályok és feltételek fennállása esetén visszatérítést kérj.

FONTOS! Használt, felbontott terméket nem áll módunkban cserélni és visszatéríteni. Amennyiben mégis ilyen terméket küldesz nekünk vissza, úgy annak vételárát nem térítjük vissza a részedre.

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet 20. §-a értelmében a fogyasztónak minősülő vásárlót a vásárolt termékek tekintetében 14 napos indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Jogosult vagy a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Elállási jogod jogosult vagy gyakorolni a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is.

Ha elállási jogoddal élni kívánsz, az elállási szándékod tartalmazó egyértelmű nyilatkozatot, vagy a vonatkozó kormányrendelet mellékletében található, alábbi nyilatkozatot köteles vagy eljuttatni (postai úton, vagy elektronikus levélben) az ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségekre az eladó részére az elállásra nyitva álló időszak alatt.

 

 

Annak bizonyítása, hogy elállási jogod az ÁSZF-ben meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakoroltad téged terhel. Ha a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldöd meg elállási nyilatkozatod, ez úgy minősül, hogy nem teljesítetted az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződés nem kerül felbontásra, szerződés továbbra is hatályban marad. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az erre irányuló nyilatkozatod az elállási időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldted az eladó részére.

Elállás esetén a megrendelt terméket késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlését követő 14 napon belül köteles vagy visszaküldeni.

Visszaküldés folyamata

A termék visszaküldése teljes egészében az ügyfél felelőssége és az ő költségére történik. Javasoljuk, hogy tértivevénnyel küld vissza a terméket, vagy kérd hogy a termék nyomon követhető legyen, továbbá köss rá biztosítást.

A visszaküldést megelőzően kérjük, hogy küldj egy e-mailt az info@hairmood.hu e-mail címre, amelyben előre jelzed részünkre, hogy mi a termék visszaküldésének oka, a termék esetleges hibáját leírod a részünkre, és az érvényesíteni kívánt igényedet is megírod előre.

A termék visszaküldése kizárólag postai, illetve futárszolgálati úton történhet.

A termék visszaküldéséhez postázd azt az alábbi címre:

György Ábel E.V.
8782 Tilaj, Szabadság utca 44.
E-mail: info@hairmood.hu

Visszaküldés csereigénnyel

Kérhetsz cserét is a termék kézbesítését követő 14 napon belül. A terméket csak akkor tudjuk cserélni, ha van készleten az a termék, amit szeretnél. Az új termékkel kapcsolatban ugyanazok a visszaküldési jogok, illetnek meg mint a korábbinál.

Visszaküldés hiba esetén

Hibás termék esetén elsősorban kicserélést kérhetsz. Amennyiben a terméket nem tudjuk kicserélni, akkor vételárcsökkentést kérhetsz vagy elállhatsz vásárlásodtól.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben foglalt követelményeknek, például gyártási hiba jelentkezik. A nem megfelelő vagy rendeltetésszerű használat, törés következtében jelentkező hiba nem minősül gyártási hibának.

A hibás terméket a HairMood.hu részére kell visszaküldeni bevizsgálásra az érvényesíteni kívánt igény megjelölésével. Felhívjuk figyelmed, hogy szavatosság esetén 6 hónapig az eladót, ezt követően azonban a vevőt terheli a bizonyítási kötelezettség. A kötelező jótállás körébe tartozó termékek esetén a jótállási idő végéig az eladót terheli a bizonyítási kötelezettség. A HairMood.hu igyekszik kijavítani a hibás terméket, amennyiben ez nem sikerül a terméket ugyanolyan termékre kicseréjük, vagy amennyiben ugyanabból a termékből már nincs készleten akkor választásod szerint teljes visszatérítést kapsz vagy levásárolhatod terméked árát.

Mit jelent a szavatosság és jótállás?

A kötelezett (az eladó) a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik, ezt hívjuk kellékszavatosságnak vagy szavatosságnak. Tehát amennyiben a megvásárolt termék hibás vagy a hiba a használat során később jelentkezik, akkor az EU valamennyi tagállamára vonatkozó egységes szabályozás, az 1999/44/EK irányelv alapján a fogyasztási cikk átadásától számított két éven belül élhetsz szavatossági jogaiddal. Magyarországon a szavatossággal kapcsolatos szabályozás a Polgári Törvénykönyvben található.

A szavatosság mellett Magyarországon létezik a kötelező jótállás, vagy hétköznapi és közismert nevén a „garancia” jogintézménye. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg, hogy mely új tartós fogyasztási cikkekre terjed ki az eladó jótállási kötelezettsége. E termékekhez köteles a forgalmazó (eladó) jótállási jegyet mellékelni. A jótállás időtartama egy év. Fontos kiemelni, hogy a kötelező jótállás kizárólag a Magyarország területén megvásárolt új tartós fogyasztási cikkekre terjed ki. 

Amennyiben egy megvásárolt termékre van kötelező jótállás, akkor a szavatossági jogok és a jótállásból eredő jogosultságok párhuzamosan érvényesíthetőek.

Hibás teljesítés esetén milyen szavatossági igényt érvényesíthetek az eladóval szemben?

Hibás teljesítés esetén az alábbiakban felsorolt négyféle igényt érvényesítheted:

Elsősorban kijavítást vagy kicserélést kérhetsz, Te döntöd el melyiket, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen (például a meghibásodott termék már egy kifutott szériába tartozik, és emiatt a csere nem lehetséges), vagy ha az nekünk a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget (pld: egy nagy értékű terméknél egy néhány ezer forintos, kicserélhető alkatrész hibája miatt nem indokolt az egész termék cseréje) jelentene, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.

Ha az előbbiek alapján sem kijavításra, sem kicserélésre nincsen jogod, vagy ha a kijavítást, illetve a kicserélést nem tudjuk vállalni, vagy megfelelő határidőn belül és jelentős kényelmetlenség okozása nélkül nem tudunk eleget tenni, akkor választhatsz, hogy megfelelő árleszállítást kérsz vagy elállsz a szerződéstől (visszakérheted a vételárat). Fontos tudni, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Milyen jogaim vannak, ha a termékre a jogszabály szerint kötelező jótállás vonatkozik és a termék meghibásodik?

Amennyiben a megvásárolt termék a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik és az egy éves kötelező jótállást időtartama alatt a vásárolt termék meghibásodik, ugyanazokat az igényeket érvényesítheted, amelyeket a szavatosság esetében. Így lehetőséged van - az előző pontban meghatározott sorrend szerint - kijavítást, kicserélést vagy árleszállítást kérni, illetve elállni a szerződéstől.

Visszatérítés

Hiba esetén a visszatérítés a HairMood.hu általi átvizsgálást és jóváhagyást követően a lehető leggyorsabb módon történik.

Hitelkártyával történt vásárlás esetén, a visszatérítés a vásárlási árral egyenlő lesz és nagyjából 10 napon belül áll majd a vásárló rendelkezésére a következő számlázási nyilatkozatban. Az átfutási idő változhat, ez a hitelkártyát kibocsátó cégtől függ.

Átutalással történő fizetés esetén a visszatérítést ugyanarra a bankszámlára utaljuk vissza.

A visszatérítés ugyanabban a pénznemben történik, mint a vásárlás. Bárminemű különbség a pénzösszegben az árfolyamváltozás következménye és ezt nem áll módunkban megtéríteni.

Elutasítás

Ha a termék átvételét elutasítod, vagy a csomagkézbesítő nem tudja leszállítani neked, akkor a termék visszaszállításra kerül a HairMood.hu-hoz és a vételárat jóváírjuk neked a szállítási költség, kezelési költség (vásárolt termék(ek) bruttó vételárának 2%-a) és újrakészletezési díj (bruttó 500 Ft) levonását követően.